KECSKEMÉT Megyei Jogú Város "Külső-BETHLEN-Város és VACSI-Közi" Városrész Önkormányzata .

 

    

M E G H Í V Ó

a Külső-BETHLEN Város – Vacsi-köz Városrészi képviselője

LAKOSSÁGI FÓRUMOT

SZERVEZ

a Guba-parki játszótér fejlesztése, felújítása tárgyában

Helyszín és időpont:

GUBA-Park

 

 2019. április 1-je, hétfő,

1700óra


   M E G H Í V Ó

a Neumann János Egyetem

Kertészeti és Vidékfelesztési Kara

Mészöly Gyula tér (volt Erdei F. tér) 1-3

földszinti aulájában

(Bejárat a PORTA felől!)

 

2019. március 29-én, pénteken,

1700 órakor

 

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

 a Külső-Bethlenvárosi és Vacsi-közi lakosok számára

Utolsó frissítés: 2019. március 28.